W firmie Flying Tiger Copenhagen wierzymy, że odpowiedzialne praktyki biznesowe stanowią klucz do sukcesu i drogę do rozwoju naszej marki. Pragniemy, aby kupując nasze produkty, klienci byli pewni, że zostały one wyprodukowane w sposób etyczny, z poszanowaniem dla środowiska i zgodnie ze standardami socjalnymi, oraz że ich używanie jest bezpieczne.

W naszej firmie odpowiedzialność obejmuje pięć obszarów:

- Produkty: Dążymy do tego, aby nasze produkty były bezpieczne w użyciu i stanowiły źródło dobrej zabawy, oraz by były wytwarzane w godnych i uczciwych warunkach. W realizacji tych założeń pomagają nam system zgodności produktów oraz odpowiedzialna strategia zaopatrywania.

- Pracownicy: Pragniemy zapewnić pracownikom naszych sklepów, magazynów i centrali dobrą atmosferę i zróżnicowane zadania, w które chętnie się zaangażują, jak również bezpieczne i godziwe warunki pracy oraz równe szanse dla wszystkich.

- Planeta: Nasza planeta zmaga się z wieloma zagrożeniami środowiska, które wymagają zaangażowania wszystkich członków społeczeństwa. Chcąc zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, podjęliśmy wysiłek na dwóch poziomach: 1) łańcucha dostaw i 2) sklepów firmowych.

- Pomoc: Zawsze angażowaliśmy się w akcje charytatywne; wspieramy szereg organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym i działaniem na rzecz społeczności lokalnych.

- Polityka: W celu konsekwentnej realizacji założeń związanych z odpowiedzialnością i usprawnienia procesu decyzyjnego wdrożyliśmy odpowiednie strategie. Wszystkie strategie są zatwierdzane przez zarząd i podlegają corocznej weryfikacji.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat odpowiedzialnych praktyk biznesowych.