Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze warunki korzystania z serwisu ("Warunki") regulują zasady korzystania z serwisu obsługiwanego przez lub w imieniu Tiger Warsaw Sp. z o.o. pod adresem flyingtiger.com ("Serwis"). Osoba korzystająca z Serwisu wyraża tym samym akceptację zasad określonych w niniejszych Warunkach.

1. Tiger Warsaw Sp. z o.o. ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszych "Warunkach" w dowolnym czasie bez konieczności informowania użytkownika. Dalsze korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji każdej z takich zmian.

2. Materiały zawarte w Serwisie są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji (pisemnych lub narzuconych przez prawo), w tym poprawności oraz kompletności danych, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej.

3. Materiały zawarte w Serwisie powstały jedynie w celach informacyjnych i nie są medycznymi lub innymi profesjonalnymi poradami. Produkty z cenami w Serwisie nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Tiger Warsaw Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie straty lub uszkodzenia (w tym straty materialne) mogące wynikać z użycia, nieumiejętnego wykorzystania lub polegania na Serwisie lub informacjach w nim zawartych. Warunki korzystania z serwisu wykluczają również odpowiedzialność Tiger Warsaw Sp. z o.o. w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała powstałych wskutek zaniedbania.

4. Tiger Warsaw Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za materiały, bądź działanie każdej innej strony internetowej do której przekierowuje lub z której następuje przekierowanie do Serwisu. Wszelkie linki podawane są jedynie dla wygody użytkownika i nie stanowią rekomendacji lub jakiejkolwiek gwarancji.

5. Tiger Warsaw Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu lub do jakiejkolwiek innej strony, do której występują przekierowania. Tiger Warsaw Sp. z o.o. nie zobowiązuje się do aktualizacji Serwisu w celu usunięcia wad. Jeżeli masz jakieś problemy w korzystaniu z Serwisu prosimy o kontakt przez formularz z załączeniem opisu problemu.

6. Zawartość Serwisu włączając wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej (zaliczając do tego wszelkie teksty, zdjęcia lub grafiki) jest własnością Tiger Warsaw Sp. z o.o. Możesz ściągać i tymczasowo przechowywać części Serwisu na swój prywatny użytek niekomercyjny, jednak bez możliwości modyfikowania, w tym usuwania wszelkich znaków praw autorskich lub praw własności. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, przerabiana, tłumaczona lub konwertowana w całości lub w części na inny elektroniczny format lub inną formę, bez pisemnej zgody Tiger Warsaw Sp. z o.o. Twoje korzystanie z serwisu nie upoważnia Cię do wykorzystania jakiejkolwiek własności intelektualnej zawartej w Serwisie.

7. Serwis nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa i wszelkie dane przesyłane (osobiste i nie tylko) wysyłasz na własne ryzyko. Tiger Warsaw Sp. z o.o.