Regulamin zwrotów
1. Sprzedawca przyjmuje zwroty zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty zakupu. Termin naliczany jest od dnia następnego od daty sprzedaży ujawnionej na paragonie fiskalnym lub fakturze.
2. Sprzedawca przyjmuje zwroty Towaru pełnowartościowego, kompletnego i nieposiadającego żadnych oznak użytkowania, w szczególności bez zabrudzeń, zarysować, uszkodzeń i oryginalnie zapakowanego.
3. Podstawą do zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu yj. paragon fiskalny lub faktura.
4. Zwrotu na podstawie paragonu można dokonać w dowolnym sklepie sprzedawcy, niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru.
5. Zwrotu na podstawie faktury można dokonać tylko w tym samym sklepie sprzedawcy, w którym dokonano zakupu towaru.
6. Kwota zapłacona za towar jest zwracana zawsze gotówką, bez względu na rodzaj dokonanej płatności przy zakupie tego towaru.
7. Zwroty dokonywane na podstawie zawiadomień umieszczanych przy kasach w sklepach sprzedawcy dotyczących produktów wycofywanych z rynku są przyjmowane bez względu na rodzaj produktu, posiadanie dowodu zakupu czy też datę zakupu.

 

Regulamin wymian
1. Sprzedawca dokonuje wymiany zakupionego towaru bez konieczności okazania dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury jedynie na produkt o takim samym kodzie towarowym i tej samej nazwie.
2. Sprzedawca dokonuje wymiany towaru pełnowartościowego, kompletnego, nieposiadającego żadnych oznak użytkowania, w szczególności bez zabrudzeń, zarysować, uszkodzeń, oryginalnie zapakowanego.
3. Wymiany towaru można dokonać w dowolnym sklepie sprzedawcy niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru. Dotyczy to także towaru zakupionego w sklepach Flying Tiger Copenhagen w innych krajach. 

 

Regulamin reklamacji
1. W sytuacji wystąpienia wady, klient może złożyć sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
a) wymiany towaru na nowy
b) naprawy towaru
c) obniżenia ceny
d) odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

2. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru
b) charakter wady - istotna czy nieistotna
c) czy towar był wcześniej reklamowany.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od klienta.
6. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks Cywilny.

Mogą Państwo skontaktować się z Flying Tiger Copenhagen poprzez stronę internetową tutaj.

Używamy plików cookie do zbierania użytecznych informacji o tym, jak nasza strona jest używana, abyśmy mogli ją ulepszać. Zezwalamy również stronom trzecim na wykorzystywanie plików cookie do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, w tym opis wyłączania obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej, można znaleźć tutaj